Špaletová - kastlová okna

Tradiční špaletová okna (kastlová okna) jsou dodnes žádána především pro rekonstrukce památkově chráněných budov a historických objektů a revitalizace starých domů s ozdobnou fasádou. Pro své vynikající tepelně-izolační ale především akustické vlastnosti se kastlová okna hodí i do novodobých staveb.

Parametry

Parametry

Dřevěný profil

Smrk
Borovice
Modřín
Meranti
Dub
Red Grandis
3+2 vrstvý lepený hranol
3 těsnění
0,9 W/m2K Tepelný prostup Uw
68+45 mm individuální stavební hloubka
Rámová
a křídlová
okapnice

Zasklení

2+1 sklo
1,0–1,1 W/m2K Tepelný prostup Ug
45 db Zvuková izolace

Kování

MULTI-TREND Maco

Obchodní parametry

6–10 týdnů termín dodání
5 let záruka na funkčnost a odolnost
vůči povětrnostním vlivům
5 let záruka na povrchovou
úpravu profilu
5 let záruka na kování
5 let záruka na izolační skla
skrýt

Profil okna

Profil okna
Dřevěné špaletové - kastlové okno 68+45 mm

Dřevěné špaletové - kastlové okno - systém A - Uw = 0,9 W/m2

celoobvodová těsnění, jednoduché sklo + dvojsklo

Kastlová okna SYSTÉM A jsou nejžádanějším typem okna. Splňují požadavky NPÚ i OPP a proto jsou řešena tak, že vnější rám a křídlo jsou vyrobeny jako přesná replika původních kastlových oken včetně jednoduchého skla tloušťky 4mma dřevěné křídlové okapničky. Vnitřní rám s křídlem je pak vyroben jako EUROokno s šířkou rámu 68 mm, do kterého je zasazeno izolační dvojsklo. Venkovní jednoduché sklo okna se standardně lištuje dřevěnými lištami. Podle požadavků je však možné sklo okna zasklít sklenářským tmelem. Tmel může být nanesen ze strany exteriéru i interiéru. Při nanesení tmelu na vnitřní stranu okna je výhodou, že tmel neoprýskává a nepraská v důsledku povětrnostních vlivů.


 

Dřevěné špaletové - kastlové okno - systém B - Uw = 0,9 W/m2

3 celoobvodová těsnění, dvojsklo + jednoduché sklo

Kastlová okna SYSTÉM B nabízejí stejné možnosti jako v předchozím případě u SYSTÉMU A s jediným rozdílem, a to že EUROokno je na straně exteriéru a masivní rám s jednoduchým sklem je situován do interiéru. Má se za to, že tato varianta je z hlediska tepelně izolačních vlastností okna výhodnější i přesto, že je koeficient tepelného prostupu U prakticky stejný. Nehrozí rosení vnějšího skla neboť se jedná o izolační dvojsklo. Běžnou součástí kastlových oken jsou ozdobné poutce a klapačky, které umíme vyrobit jako kopie původních ozdobných prvků. Aby se dodržel historický vzhled okna, je hliníková okapnice na vnějším rámu nahrazena dřevěnou okapnicí. Tento typ kastlového okna pro své izolační vlastnosti splňuje veškeré požadavky na moderní okna.


 

Dřevěné špaletové - kastlové okno - systém C - Uw = 1,16 W/m2

3 celoobvodová těsnění, jednoduché sklo + dvojsklo, bez spojených rámů

Systém C je kastlové okno nejstarší konstrukce. Vnější křídla se otvírají do exteriéru, vnitřní křídla pak do interiéru. Abychom zachovali konstrukci historických oken, osazujeme standardně vnější křídla jednoduchým sklem a vnitřní křídla izolačním dvojsklem. Na přání je možné umístění skel prohodit. Původní okna tohoto typu nemají zpravidla spojený vnější a vnitřní rám - prostor mezi rámy je vyplněn omítnutým zdivem. Pro snadnější údržbu a mytí okenních rámů oba rámy spojujeme propojovací deskou takzv. kastlem. Tento typ kastlových oken je vhodný do přísně chráněných památkových zón nebo jako vhodná replika venkovských oken na chalupě.

skrýt

Kování

Kování

Všechna naše špaletová – kastlová okna standardně obsahují:

 • dva bezpečnostní prvky v každém křídle (čep + rámový uzávěr)
 • povrchovou úpravu s vysokou odolností proti všeobecným vlivům prostředí
Kliky a kování pro památkově chráněné budovy a historické objekty

Kliky a kování pro památkově chráněné budovy a historické objekty:

Nabízíme velký výběr klik a kování pro špaletová okna určená do památkově chráněných budov a historických objektů.

Celoobvodové kování MACO MULTI-TREND

Celoobvodové kování MACO MULTI-TREND

Technické parametry:

 • bezpečnostní třída A
 • standardně obsahuje polohovací pojistku
 • standardně obsahuje pojistku proti násilnému nadzvednutí křídla
 • u balkónových obsahuje dveří větrnou zarážku včetně venkovního madla
 • umožňuje pomocí jedné kliky ovládat otevírání a sklápění okenních křídel
 • na objednání lze přidat i čtvrtou polohu kliky - takzvanou MIKROVENTILACI
skrýt

Zasklení

Zasklení
zasklení dřevěných špaletových - kastlových oken

Zasklení dřevěných špaletových - kastlových oken

Zasklení našich dřevěných špaletových - kastlových oken oken je prováděno kombinací jedhoduchého a dvojitého skla s možností výběru z hlediska:
Tepelného - součinitel prostupu tepla Ug = 0,5 - 1,1 W/m2K
Akustického - zvukový útlum 31 - 50 dB
Bezpečnostního - dle přání zákazníka různé parametry bezpečnostních skel
Pohledového - ornamentní, reflexní, barevné
Funkčního - samočisticí, nezámrzné, atd.

distanční rámeček

Distanční rámeček

Vymezuje vzdálenost mezi skly a svojí náplní vysouší meziskelní prostor. Musí být z co nejméně vodivého materiálu, aby nevytvářel tepelně snadno prostupný okraj skla.

 • zlepšuje hodnoty prostupu tepla
 • redukce tepelného mostu u okraje skla
 • snižuje riziko nadměrného srážení vodních par
 • omezuje výskyt plísní
 • snižuje náklady na vytápění
 • originální design oken – široký výběr barev, unikátní matný povrch, dokonalé úhly
skrýt

Montáž

Montáž
Montáž PLUS

Montáž 3PLUS

Montáž 3PLUS – trojstupňová ochrana připojovací spáry v souladu s normami ČSN. Montáž oken, dveří a zimních zahrad provádí přímo naši řádně proškolení odborní pracovníci v souladu s normami ČSN.
Montáž 3PLUS zahrnuje:

 • přesné vodorovné i svislé osazení do stávajících stavebních otvorů
 • ukotvení po celém svém obvodu a utěsnění připojovací spáry montažní pěnou
 • ošetření montážní spáry parotěsnou a vodotěsnou páskou - od 1.5.2014 dle ČSN 746077
 • nasazení křídel
 • případná montáž nového příslušenství
 • konečné seřízení k plné funkčnosti
 • hrubý uklid po dokončení prací

Místem, které je nejvíce vystavené energetickým ztrátám je právě okno a připojovací spáry.
Montáž 3PLUS zahrnuje navíc použití těsnicího systému folií a pásek pro montáž otvorových výplní, který byl vyvinut z důvodů rostoucích nároků na úsporu energií v budovách. Takto ošetřené připojovací spáry eliminují tvorbu plísní a kondenzování vody na vnitřních špaletách a rozích kolem výplní.
Montáž oken provádíme během celého roku - i přes zimu, s výjimkou extrémních klimatických podmínek. Montáž plně garantujeme.

Montáž STANDARD

Montáž STANDARD – základní provedení

Montáž STANDARD oken, dveří a zimních zahrad provádí přímo naši řádně proškolení odborní pracovníci. Montáž STANDARD zahrnuje:

 • přesné vodorovné i svislé osazení do stávajících stavebních otvorů
 • ukotvení po celém svém obvodu a utěsnění připojovací spáry montažní pěnou
 • nasazení křídel
 • případná montáž nového příslušenství
 • konečné seřízení k plné funkčnosti
 • hrubý uklid po dokončení prací

Ošetření montážní spáry (tj. pouhé vypěnění montážní spáry bez následného použití vnitřního parotěsného a venkovního paropropustného uzávěru) nevyhovuje normě ČSN 746077.

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž

Systém slouží k upevnění a utěsnění oken v rovině tepelně izolační vrstvy domu. Vzhledem k faktu, že okna a dveře u domů jsou běžně pětkrát tenčí než obvodová konstrukce, je potřeba při jejich výrobě i osazení dbát zvýšené pozornosti, zejména pokud se jedná o výstavbu nízkoenergetické nebo pasivní budovy a nebo budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Při osazování musí být zvolen takový postup a tvar detailu, aby byly zcela minimalizovány tepelné mosty v místě styku okna a stěny. Pro docílení co nejlepších výsledků je zpravidla potřeba okno neumísťovat, jak je zvykem, do vynechaného otvoru v obvodové konstrukci budovy, ale upevnit jej a dotěsnit v prostoru prováděné venkovní tepelné izolace. Tento přístup klade pochopitelně vyšší nároky jak na montážníky, tak i na použité materiály, postupy a technologie.

Výhody systému

 • Statická bezpečnost systému s ohledem na provedené mechanické zkoušky a zatížení
 • Lepený spoj umožňuje vynikající přenos zatížení na všechny běžné stavební podklady
 • Předsazený systém nezhoršuje vzduchovou neprůzvučnost detailu
 • Rychlá a jednoduchá montáž okna
 • Optimální zvuková izolace připojovací spáry, žádná redukce vyhodnocené míry zvukové izolace okna.
Demontáž oken a ekologická likvidace odpadů

Demontáž oken a ekologická likvidace odpadů

Maximálně šetrně demontujeme původní vybourané výplně. Naši pracovníci všechna okna demontují, rozeberou, naloží, odvezou a podle typu ve spolupráci s naším specializovaným smluvním partnerem zajistí jejich ekologickou likvidaci.
Nemusíte tedy řešit problém jak a kde se starých oken zbavit, ušetříme Vám spoustu starostí i peněz. V případě větší zakázky zajistíme i přistavení kontejneru.

Zednické zapravení

Zednické práce a zapravení po montáži

Zednické zapravení po montáži zahrnuje: Ošetření přesahující pěny, zapravení stavebních otvorů včetně zednického materiálu, osazení vnitřních a vnějších parapetů, zatmelení spár a finální povrchovou úpravu pomocí jemné omítkové směsi a případné další dozdívky, vyrovnání stěn či úpravy otvorů, obkladů, fasádních nátěrů a ostatní práce.

 • ošetření přesahující pěny
 • zapravení stavebních otvorů včetně zednického materiálu
 • osazení vnitřních a vnějších parapetů
 • finální povrchovou úpravu pomocí jemné omítkové směsi bez výmalby a případné další menší dozdívky nebo vyrovnání stěn
 • hrubý uklid po dokončení prací

Je možné si doobjednat i další stavební práce: dozdívky, vyrovnání rozsáhlejších ploch, bouraní či úpravy otvorů, obkladů, fasádních nátěrů apod.

skrýt
SenkOkna.cz » Okna » Špaletová - kastlová okna » Špaletová - kastlová okna

šenk REALIZACE s.r.o.
Charbulova 170, 618 00 Brno, tel./fax: +420 548 422 468, obchod@senk-okna.cz, www.senk-okna.cz

Copyright © 2005 – 2021 šenk REALIZACE s.r.o., WebDesign © 2005 – 2021 Martin Argaláš
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.   Další informace   ok