Protipožární okna a dveře

Protipožární okna a dveře
 

Dodáváme a montujeme dřevěná a hliníková okna, dveře a stěny s garantovanou požární odolností včetně protipožárních skel. Požární uzávěry lze dodat i v kouřotěsném provedení.

Protipožární okna a dveře přispívají k ochraně domů, bytů, kancelářských prostor a zvláště budov se zvýšeným požárním nebezpečím. Budovy jsou rozděleny na úseky tak, aby se v případě požáru plameny nerozšířily na celý objekt. Úkolem požárních uzávěr je zabránit rychlému šíření plamenů, kouře a také tepla. Instalují se zejména u vstupů do chráněných únikových cest.

Protipožární okna, dveře a stěny ze dřeva

Dřevo - protipožární okna, dveře a stěny

Přestože je dřevo hořlavým materiálem, vykazuje při požáru lepší vlastnosti než ocel. Dobrá požární odolnost masivních dřevěných konstrukcí je způsobena tím, že dřevo při hoření uhelnatí. Zuhelnatění povrchové vrstvy dřeva má významný tepelně izolační efekt, což zpomaluje postup hoření a může v krajním případě u silnějších dimenzí způsobit i samovolné přerušení hoření. Hořalost dřeva se dále snižuje speciálními protipožárními nátěry, které působením ohně vytváří silnou nehořlavou tepelně izolující vrstvu.

Dodaváme certifikovaná dřevěná protipožární okna a dveře v různém provedení (prosklená, jednokřídlá, pevná, otvíravá apod.) a z různých druhů dřevin včetně požárně bezpečnostnch skel a odborné montáže. Požární dřevěná okna a dveře můžou mít i atypické rozměry dle přání zákazníka.

Protipožární okna, dveře a stěny z hliníku

Hliník - protipožární okna, dveře a stěny

Konstrukce je tvořena hliníkovými profily s ohnivzdornými vložkami. Zasklení všech typových ohnivzdorných skel odpovídajících tříd. Všechny typy těchto požárních uzávěrů lze dodat i v kouřotěsném provedení.

Dodaváme certifikovaná hliníková protipožární okna a dveře v různém provedení (prosklená, jednokřídlá, pevná, otvíravá apod.) včetně požárně bezpečnostnch skel a odborné montáže. Požární hliníková okna a dveře můžou mít i atypické rozměry dle přání zákazníka.

Požární okna a dveře dělíme do několika skupin dle požární odolnosti. Jde o časový úsek, po který odolávají plamenům a vysokým teplotám. Základní stupnice požární odolnosti jsou určeny normamy v minutách od 15 do 180 minut.

  • odolnost EW – šíření plamenů – omezující požár, je sledováno množství sálavého tepla vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru.
  • odolnost EI – šíření plamenů a zároveň tepelného toku (pro únikové cesty) – bránící požáru, u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje přímo povrchová teplota.
  • odolnost S – prostup zplodin hoření – kouřotěsnost (i v případě studeného kouře)

Okna a dveře musí mít samozavírací zařízení, aby v případě požáru bylo zajištěno, že budou zavřená.

Montáž provadí výhradně proškolení pracovníci s použitím speciálních materiálů a podle závazného montážního předpisu.

SenkOkna.cz » Protipožární okna a dveře

šenk REALIZACE s.r.o.
Charbulova 170, 618 00 Brno, tel./fax: +420 548 422 468, obchod@senk-okna.cz, www.senk-okna.cz

Copyright © 2005 – 2022 šenk REALIZACE s.r.o., WebDesign © 2005 – 2022 Martin Argaláš
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.   Další informace   ok