Zimní zahrady na klíč

Hlavní stránka » Naše nabídka » Zimní zahrady » Zimní zahrady na klíč

Zimní zahrady na míru podle Vašich požadavků.

Zimní zahrady

Pro realizaci zimní zahrady je nejdůležitější určit, co od ní očekáváme a k čemu bude sloužit. Z tohoto pohledu dělíme zimní zahrady na: zahrady na pěstování rostlin, zahrady jako energetický systém pro využití sluneční energie a zahrady jako součást obytného prostoru. Každý z těchto druhů představuje jiné požadavky na návrh, konstrukci a provedení.

Zimní zahrada pro pěstování rostlin – skleník

Zimní zahrada tohoto typu je určena pro pěstování rostlin, zejména exotických. Jedině pod sklem lze vytvořit klima, na které jsou rostliny zvyklé z místa svého původu – dostatek světla a tepla. Je dobré, aby do takovéto zahrady mohly pronikat sluneční paprsky pokud možno z co největšího počtu stran. Důležitá je také dostatečná výška, aby se zamezilo dusnu, vlhku a horku. Při pěstovaní tropických rostlin musí být konstrukce přizpůsobena vysoké vlhkosti prostoru.

Zimní zahrada jako energetický systém

Tyto zimní zahrady využívají tzv. skleníkového efektu. Sluneční záření dopadá na absorpční plochy, kde se přeměňuje na tepelné, které nemůže pronikat zpět přes zasklení a ohřívá se tak vnitřní prostor. Teplota pak závisí na délce a intenzitě slunečního záření. Zimní zahrada může sloužit jako energetický nárazník, který snižuje tepelné ztráty prostoru nacházejícího se za ní. Aby se prostor zimní zahrady příliš neochlazoval, neměla by být příliš hluboká, ale spíše široká a vysoká. Při včlenění do tělesa stavby lze dosáhnout pozoruhodných tepelných zisků. Zimní zahrada sloužící jako kolektor teplého vzduchu vyžaduje: orientaci na jih, strmé prosklené plochy, prostor přes dvě podlaží a cílené proudění vzduchu.

Zimní zahrada jako obytný prostor

Nejdůležitějším předpokladem pro využití zimních zahrad jsou stabilní klimatické podmínky v prostoru. Mělo by být možné používat zimní zahradu jak v průběhu horkého letního dne tak i za chladného zimního večera. Toho lze dosáhnout zejména pomocí dostatečného podílu masivních, dobře izolovaných obvodových ploch, které teplo určitou dobu akumulují a později postupně odevzdávají, správného zasklení a dostatečným začleněním zimní zahrady do vlastního domu. zimní zahrada

Zasklení zimních zahrad

Obvodové prvky jsou standardně zaskleny čirým izolačním dvojsklem ve složení 4-16-4 s koeficientem tepelného prostupu 1,1 s termorámečkem uloženým do zasklívacích lišt a těsnění. Na zasklení střechy se používá izolační dvojsklo s bezpečnostním sklem orientovaným dovnitř, kalenou horní vrstvou, případně protislunečním efektem. Další možností je výplň z komůrkového polykarbonátu. Zejména v letních dnech může nastat přehřátí interiéru vlivem slunečního záření, tuto situaci lze řešit použitím protislunečních skel nebo použitím dodatečné stínící techniky.

Ventilace zimních zahrad

Na správné volbě větrání a ventilace v zimní zahradě závis optimální teplota uvnitř, obzvláště v letních dnech. Je možné si vybrat ze dvou řešení: přirozeného a řízeného větrání. U přirozeného větrání se využívá tendence teplého vzduchu stoupat vzhůru. Řízené větrání má tu výhodu, že odpadá otázka ovládání, neboť ventilátor je napojen na vnitřní termostat a případně i vlhkoměr.